إنتاج عيش الغراب المحارى
إنتاج عيش الغراب المحارى
Item Info
Scientific specialization:الميكروبيولوجيا الزراعية
Type:Presentation
Slides Count :10
Production date:2018-01-02
Target Group:

إنتاج عيش الغراب المحارى

Goals:

إنتاج عيش الغراب المحارى

Description:

إنتاج عيش الغراب المحارى

Keywords:عيش الغراب المحارى
Added Value:

إنتاج عيش الغراب المحارى

No. Of views:847
Author Info
Author Name:sherifelkadi
Degree:Assistant professor
University:Damitta university
Collage:Faculty of Agriculture - كلية الزراعة
Department:Agricultural Microbiology - الميكروبيولوجيا الزراعية
E-mail:sherifelkadi@du.edu.eg